Ośrodek Badań i Dokumentacji UE

Szukaj

Galeria

 

 

 

 

 

 

Badania naukowe

W Ośrodku Badań i Dokumentacji UE od początku jego istnienia, tj. 1992 r. prowadzone są badania w zakresie: Jednolitego Rynku Europejskiego, polityki regionalnej UE, funduszy strukturalnych UE, przepływów kapitałowych. Do obszaru zainteresowań prof. Kundery należą tez efekty ekonomiczne integracji Polski z UE, integracja monetarna, kryzys w strefie euro. Dotychczas w Ośrodku powstały 3 prace doktorskie pod kierunkiem prof. Jarosława Kundery na temat harmonizacji podatków w UE, delokalizacji firm polsko-niemieckich oraz przejęć w sektorze IT. Aktualnie realizowane są rozprawy doktorskie w zakresie wpływów szoków naftowych na zmiany makroekonomiczne krajów strefy euro oraz barier pozataryfowych w handlu krajów UE z krajami tzw. partnerstwa wschodniego.