Ośrodek Badań i Dokumentacji UE

Szukaj

Galeria

 

 

 

 

 

 

Zbiory

Z chwilą powstania Centrum Dokumentacji UE w 1992 roku, przeszło 20 lat temu, zaczęto gromadzić dokumenty oficjalne instytucji UE w wersji drukowanej. Językiem wiodącym dla tych dokumentów był język angielski. Głównymi dokumentami otrzymywanymi z OPOCE od 1992 r. był Dziennik Urzędowy UE - Official Journal, seria L, C, S, Dokumenty Komisji Europejskiej - COM, Biuletyn Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Opinion. European Economic and Social Committee, Biuletyn Komitetu Regionów - Opinion. Committee of the Regions, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości z Luxemburga - Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance, Section I - Court of Justice, Section II - Court of First Instance, European Court Reports - Reports of European Community Staff Cases. Od połowy 2004 r, od momentu wejścia Polski do UE Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich publikował Zbiór swoich orzeczeń oraz Sądu Pierwszej Instancji w języku polskim. Aktualnie wersja drukowana zarówno w języku angielskim jak i polskim nie jest już gromadzona, natomiast  dostępna jest w wersji elektronicznej, w bazie Eur-Lex.