Ośrodek Badań i Dokumentacji UE

Szukaj

Galeria

 

 

 

 

 

 

Idea Sieci CDE

Centra Dokumentacji Europejskiej należą do aktualnej sieci Europe Direct. W Europie pierwsze Centra Dokumentacji powstały w 1963 r. W Polsce sieć ta rozwija się od przełomu lat 80 i 90tych. Obecnie działa 18 CDE. Zlokalizowane są w głównych miastach po jednym, w Warszawie - 4 ośrodki, we Wrocławiu - 2. CDE działają na podstawie umowy z Komisją Europejską. Do zadań CDE należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie oficjalnych publikacji UE, które wydaje Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luxemburgu. Zbiory CDE obejmują też inne publikacje dotyczące szeroko rozumianej integracji europejskiej ukazujące się nie tylko w kraju ale też za granicą. W każdym Centrum istnieje też dostęp do m.in. baz internetowych na portalu Europa, np. Eur-Lex, PreLex, OEIL, Curia. Szczegółowe informacje o Sieci Centrów Dokumentacji UE zawarte są w najnowszym wydaniu Informatora Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce 2013, dostępnym na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zob. też: Ważne linki: http://ec.europa.eu/polska